Приключили проекти


* Да не отстъпваме пред насилието

За проекта ..

С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария

gerb


*Проект „Реална помощ за семействата - ще се справим ЗАЕДНО”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://frgi.bg/bg/activities/programi/programa-iris

covid project


* Правна помощ и мобилна услуга за пострадали от домашно насилие.

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://www.dfbulgaria.org/

covid project


*Проект Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://bgfundforwomen.org/bg/

covid project