*Проект Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://bgfundforwomen.org/bg/

covid project