* Правна помощ и мобилна услуга за пострадали от домашно насилие.

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://www.dfbulgaria.org/

covid project* Проект „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта:  www.activecitizensfund.bg.

Active citizens fund


* Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://bgfundforwomen.org/bg/

bgfundforwomen logo bg

Финансиран от: Български фонд за жените


 * „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“

За проекта: ...

eufunds

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“