Текущи проекти


* Проект „Превенция и противодействие на насилието"

За проекта ...

С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария – 20 000 лв.

gerb


* Проект «Мултидисциплинарната работа – ключов фактор при случай на домашно насилие»

За проекта ...

С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария – 20 598 лв.

gerb


* Решението на домашното насилие е ДА ВЗЕМЕШ РЕШЕНИЕ

За проекта ...

С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария

gerb


* Да подкрепим семейството

За проекта ...

lalelogomalko

oak


* Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: -

covid project


* Проект „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта:  www.activecitizensfund.bg.

Active citizens fund


 * „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“

За проекта: ...

eufunds

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“