С 20 000 лева Програма „Ирис” ще финансира проект на Център „Мария”

Ще бъдат финансирани граждански инициативи (на читалища, нестопански организации, инициативни групи), като максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева. Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов ресурс. Първоначално обявеният ресурс е над 600 000 лева.
Проектът на Център „Мария” ще се реализира на територията на 5 общини – Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена и Полски Тръмбеш в продължение на 6 месеца. Идеята е да се подкрепят 50 семейства в тези общини, като им се помогне да се справят с най-належащите им проблеми. Това може да стане чрез закупуване на учебници, на лекарства, дори чрез плащане на интернет или други комунални разходи – но да са неща, които ще имат реално въздействие върху качеството на живот най-вече на децата.
Дейностите по проекта ще се осъществяват заедно със социалните работници и местните власти в съответните общини. Първо ще бъде направено проучване и оценка на потребностите. Ще се подберат най-нуждаещите се, като приоритетно ще се подпомагат семейства от малките населени места, останали без доходи в следствие на кризата и семейства с повече деца.

Елена ВЕЛКОВА RegNews (Връзка към оригиналната статия)