Център „Мария“ се включи в работната група към Министерство на правосъдието

Със заповед на министъра на правосъдието бе сформирана работна група, която има за задача, до края на 2023г.,  да изготви Координационен  механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Координацията между институции и ангажирани лица е ключов момент при решаване на случаи на домашно насилие, като подкрепа на пострадалите.

Център „Мария“ спечели конкурса за възлагане предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, обявен от община Горна Оряховица.

Организацията работи с лица с умствена изостаналост от 2008г., когато е разкрита социалната услуга „Защитено жилище“ .  От нея се ползват 8 жени на различна възраст, без близки и роднини.

Център „Мария“ ще продължи да предоставя услугата „Защитено жилище“  за период от 5г., считано от 01.11.2023г.

Център „Мария” спечели конкурс с проект срещу домашното насилие, наградата - скулптура на Георги Чапкънов, беше връчена от посланика на Германия Ирене Планк

Център „Мария” спечели конкурс с проект срещу домашното насилие, наградата - скулптура на Георги Чапкънов, беше връчена от посланика на Германия Ирене Планк

 

Център „Мария” спечели конкурс с проект срещу домашното насилие, наградата - скулптура на Георги Чапкънов, беше връчена от посланика на Германия Ирене Планк Тригодишната работа на горнооряховския Център „Мария” по проект срещу домашното насилие бе забелязана и оценена и в крайна сметка спечели голямата награда „Проект на годината” в традиционен конкурс на Фондация „Лале”. Проекти на над 20 граждански организации бяха номинирани тази година. Награждаването беше в Литературен клуб „Перото” в НДК в София.

За 18-та поредна година Фондация „Лале” обяви конкурс е за проекти на граждански организации, насочени към участие на хората в живота на обществото; подобряване на условията, възможностите и качеството им на живот, без значение на размера и източника на финансиране, мястото на изпълнение, вида на дейностите или хората, за които са замислени.

16 СВЕТОВНИ ДНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ

„Решението на домашното насилие е да ВЗЕМЕШ РЕШЕНИЕ»
Бихте ли се намесили, ако станете свидетели на домашно насилие?

Социален експеримент поставя на изпитание хора, които пътуват в асансьор: Мъж-актьор се преструва, че насилва - и вербално, и физически - жена-актьор в асансьора. От 53-мата души, влезли в него: Една жена пряко е защитила дамата: "Ако я докоснете, ще се обадя в полицията“. Друга свидетелка моли двойката да престане да се кара: "И аз съм тук. Моля ви, изчакайте ме поне да сляза”; Един мъж напуска асансьора, когато "жената в беда" моли за помощ. Повечето от хората в асансьора игнорират ситуацията.

Приключи успешната инициатива на Център „МАРИЯ” – „НАДЕЖДА ЗА ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ”

Срещали ли сте деца, които растат в страх, болка, срам и вина? Деца, които виждат ежeдневните скандали и посегателства между родителите си?
Така Ася Георгиева и Ива Димитрова от екипа на Център „Мария” стартираха едномесечна кампания за набиране на средства в каузата, подкрепена от екипа на Фондация BCause -експертна организация, насърчаваща хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиват дарителството и социалните инвестиции.

Работа по инициатива за прилагането на Програма "Сигурен старт"

През месец януари, екипът на Център "Мария", с подкрепата на Фондация "Лале", започна работа по инициатива за прилагането на Програма "Сигурен старт"  (можете да изтегите програмата тук) , по проект "Да подкрепим семейството". Целта на Програмата е да се подкрепи семейството като система, за да се ограничат рисковете от изоставяне, малтретиране и неглижиране на децата.
Дейностите по проекта са планирани за 2 общини на област Велико Търново - Горна Оряховица и Полски Тръмбеш, в срок от 30 месеца и са подкрепени от ръководствата на двете общини.

Награда в конкурса „За Енджиотата и хората“ 2020

Център „Мария” спечели годишната награда  в конкурса „За Енджиотата и хората“ 2020 с единодушното решение на журито за есето на психолога Донка Петрова ”Заедно е чудесно”. /ГРАМОТА - виж тук/

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2020 г.

Текстът на програмата е в прикачения файл - изтеглете тук.

В община Елена стартира проект срещу домашното насилие

 

В община Елена стартира проект срещу домашното насилиеОбщина Елена и Център „Мария” в Горна Оряховица продължават сътрудничеството си в изпълнението на съвместна инициатива „Противодействие на домашното насилие в три общини на област Велико Търново“. Целите на проекта са продиктувани от нуждите на деца и семейства в риск от насилие, малтретиране и изоставяне, с които Център „Мария” се сблъсква от години.