* Да не отстъпваме пред насилието

За проекта ..

С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария

gerb


*Проект „Реална помощ за семействата - ще се справим ЗАЕДНО”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://frgi.bg/bg/activities/programi/programa-iris

covid project


* Правна помощ и мобилна услуга за пострадали от домашно насилие.

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: https://www.dfbulgaria.org/

covid project


* Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта: -

covid project


* Проект „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново”

За проекта: ...

Интернет сайт на проекта:  www.activecitizensfund.bg.

Active citizens fund


 * „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“

За проекта: ...

eufunds

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“