С благодарност....

Дарението е под формата на антибактериален гел за ръце, който съдържа 64% алкохол и глицерин и е предназначено за индивидуална защита , както на екипа, така и на потърсилите подкрепа в Център „Мария”.

Кампанията по набиране на дарението, както и съдействието за доставката са изцяло помощ от Фондация „Български фонд за жените”, която се ангажира и с национална кампания за набиране на средства в подкрепа на пострадали от домашно насилие.

БЛАГОДАРИМ!